Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 05 maj 2020

 • Erfarenhetsutbyte aktörsutbildningar

  Webbinariet vänder sig till nationalparksförvaltare och Naturvårdsverket. Deltagarna får lära av andra nationalparksförvaltare som har jobbat med aktörsutbildningarna. Vi får en bild av hur arbetet med aktörsutbildningarna går i landet.

Kommande händelser

 • Miljömålsdagarna 2020 med tema livsmedel

  Med anledning av Corona-situationen ställs Miljömålsdagarna 2020 in. Konferensen kommer tillbaka 2021, mer information om det kommer senare under våren. Miljömålsarbetet är dock fortsatt mycket viktigt, och för att uppmärksamma detta undersöker vi möjligheterna att anordna ett kortare webbinarium under hösten.

 • Erfarenhetsutbyte införandet av den visuella identiteten

  Webbinariet vänder sig till nationalparksförvaltare och Naturvårdsverket. Deltagarna får lära av andra som har jobbat med införandet av den visuella identiteten. Vi delar med oss av goda exempel, tips och smarta arbetssätt.

 • Slutkonferens SCAC

  Välkommen till slutkonferensen för forskningsprogrammet SCAC - Swedish Clean Air and Climate research program. Forskarna i programmet presenterar resultat om bland annat luftföroreningar och hälsa och långtidseffekter av kväveföreningar.

 • Miljöövervakningsdagarna 2020

  Miljöövervakningsdagarna 2020 äger rum den 15–17 september i Umeå. Notera datumen redan nu!

 • Konferens - EU-nätverk för miljörelaterad hälsa

  Med stöd av sjunde ramprogrammet inom EU initierades 2008 en europeisk multicenterstudie, ERA-ENVHEALTH i syfte att ta fram forskningsbaserat stöd för utformning av policies på miljöhälsoområdet.