Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 28 april 2020

 • FYSISKT MÖTE INSTÄLLT: Tankesmedja för friluftsliv 2020

  OBS: Konferensen på Djurönäset på Värmdö den 28–29 april är INSTÄLLD. Vi ser över möjligheterna att köra delar av konferensen digitalt. Mer information kommer på denna webbsida och till Dig som är anmäld.

 • Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

  För att kunna bidra till ett hållbart nyttjande i odlingslandskapet är vi många aktörer som behöver samverka och jobba över gränserna mellan landsbygds-, naturvårds- och kulturmiljöfrågor. För att öka samverkan bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium där vi gemensamt informerar om och diskuterar dessa frågor.

Kommande händelser

 • Naturvårdsverkets forskningsdag

  29 april bjuder vi in till Naturvårdsverkets forskningsdag där du får chansen att lyssna till de forskare som har fått forskningsmedel från Naturvårdsverket.

 • Erfarenhetsutbyte aktörsutbildningar

  Webbinariet vänder sig till nationalparksförvaltare och Naturvårdsverket. Deltagarna får lära av andra nationalparksförvaltare som har jobbat med aktörsutbildningarna. Vi får en bild av hur arbetet med aktörsutbildningarna går i landet.

 • Erfarenhetsutbyte införandet av den visuella identiteten

  Webbinariet vänder sig till nationalparksförvaltare och Naturvårdsverket. Deltagarna får lära av andra som har jobbat med införandet av den visuella identiteten. Vi delar med oss av goda exempel, tips och smarta arbetssätt.

 • Utbildningsdag om värden i och skötsel av variationsrika skogsbryn

  Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötlands län anordnar en gemensam utbildningsdag om övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark samt värden i och skötsel av variationsrika bryn.

 • Slutkonferens SCAC

  Välkommen till slutkonferensen för forskningsprogrammet SCAC - Swedish Clean Air and Climate research program. Forskarna i programmet presenterar resultat om bland annat luftföroreningar och hälsa och långtidseffekter av kväveföreningar.

 • Miljöövervakningsdagarna 2020

  Miljöövervakningsdagarna 2020 äger rum den 15–17 september i Umeå. Notera datumen redan nu!

 • Konferens - EU-nätverk för miljörelaterad hälsa

  Med stöd av sjunde ramprogrammet inom EU initierades 2008 en europeisk multicenterstudie, ERA-ENVHEALTH i syfte att ta fram forskningsbaserat stöd för utformning av policies på miljöhälsoområdet.