Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 30 mars 2020

Kommande händelser

 • Slutkonferens SCAC

  Välkommen till slutkonferensen för forskningsprogrammet SCAC - Swedish Clean Air and Climate research program. Forskarna i programmet presenterar resultat om bland annat luftföroreningar och hälsa och långtidseffekter av kväveföreningar.

 • Miljöövervakningsdagarna 2020

  Miljöövervakningsdagarna 2020 äger rum den 15–17 september i Umeå. Notera datumen redan nu!

 • Konferens - EU-nätverk för miljörelaterad hälsa

  Med stöd av sjunde ramprogrammet inom EU initierades 2008 en europeisk multicenterstudie, ERA-ENVHEALTH i syfte att ta fram forskningsbaserat stöd för utformning av policies på miljöhälsoområdet.

 • Grundutbildning inom varumärket Sveriges nationalparker

  Utbildningen ger deltagaren grunderna i varumärket Sveriges nationalparker, hur man ska gå till väga för att börja genomförandet och vad man behöver tänka på för att hålla arbetet levande. Var hittar jag grundläggande dokument och vilken manual är till för vad?

 • Hälsorelaterad miljöövervakning

  Den 2–3 december håller Naturvårdsverkets en konferens om hälsorelaterad miljöövervakning. Mötet syftar till att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet.