Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

 • Klimatklivskonferens 2019

  29 augusti anordnas Klimatklivskonferensen för handläggare på Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra myndigheter.

 • ÅGP-dagar i Dalarna

  ÅGP dagarna är årets mötesplats för alla som arbetar med Åtgärdsprogram för hotade arter på uppdrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

 • Seminarium om EU:s miljöavtryck

  På seminariet får du information om miljöavtryck (Product/Organisation Environmental Footprint, PEF/OEF). Du får höra om resultat och erfarenheter från pilottester och diskutera vad det detta betyder för svenska aktörer.

 • Seminarium om marin biologisk mångfald

  På seminariet A transdisciplinary approach for biodiversity, marine ecosystems, and sustainability: IPBES and ICES perspectives, diskuteras tvärdisciplinära samarbeten för att öka förståelsen av marina ekosystem och ekosystemtjänster.

 • Kurs om skötsel av skogsbeten

  Detta är en kurs inom Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets gemensamma satsning på Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet.

 • Naturvårdskonferens 2019

  Den 18-20 september hålls 2019 års Naturvårdskonferens. Konferensen vänder sig till Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Artdatabanken och Miljödepartementet.

 • Miljöövervakningsdagar 2019

  Välkommen till Miljöövervakningsdagarna den 24–25 september i Karlstad.