Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 12 september 2019

 • Seminarium om marin biologisk mångfald

  På seminariet A transdisciplinary approach for biodiversity, marine ecosystems, and sustainability: IPBES and ICES perspectives, diskuteras tvärdisciplinära samarbeten för att öka förståelsen av marina ekosystem och ekosystemtjänster.

Kommande händelser

 • Kurs om skötsel av skogsbeten

  Detta är en kurs inom Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets gemensamma satsning på Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet.

 • Naturvårdskonferens 2019

  Den 18-20 september hålls 2019 års Naturvårdskonferens. Konferensen vänder sig till Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Artdatabanken och Miljödepartementet.

 • Miljöövervakningsdagar 2019

  Välkommen till Miljöövervakningsdagarna den 24–25 september i Karlstad.

 • Naturvårdsverkets nationella EBH-träff

  Den 25–26 september 2019 är det dags för Naturvårdsverkets nationella EBH-träff. Årets tema är klimatanpassning och i år har samtliga myndigheter som arbetar med förorenade områden bjudits in.

 • IPBES-konferens oktober 2019

  Välkommen till konferens om biologisk mångfald och de globala utmaningarna 17 oktober 2019.