Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 14 maj 2019

 • Miljömålsdagarna 2019

  Välkommen till Miljömålsdagarna 2019 som kommer att äga rum i världsarvsstaden Karlskrona den 14 -15 maj.

Kommande händelser

 • Seminarium om produktval och substitution av kemikalier

  Naturvårdsverket arrangerar ett seminarium om produktval och substitution av kemikalier tillsammans med Substitutionscentrum och Kemikalieinspektionen. Seminariet riktar sig till handläggare på Länsstyrelsen och kommer att fokusera på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter.

 • Boka datum: Naturvårdskonferens 2019

  Den 18-20 september hålls 2019 års Naturvårdskonferens. Konferensen vänder sig till Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Artdatabanken och Miljö- och energidepartementet.

 • Miljöövervakningsdagar 2019

  Miljöövervakningsdagarna hålls den 24-25 september i Karlstad.