Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

 • Forskningskonferens om Storslagna fjäll

  Välkommen att anmäla dig till slutkonferensen för forskningssatsningen ”Storslagen fjällmiljö” den 23-24 april 2018 som både genomförs som en fysisk konferens och som webbinarium.

 • Nationalparksträff 2018

  Välkommen till 2018 års nationalparksträff. Temat är besöksförvaltning med fokus på naturturism/ekoturism samt ”Europarc”.

 • LIFE - informationsträff miljö o klimat

  Välkommen till informationsträffar inför årets utlysning inom LIFE. I år arrangeras två möten med olika inriktningar: den 19 april om Natur och biologisk mångfald och den 26 april om Miljö och klimat.

 • Seminarium om avfallsstatistiken för 2016

  Välkommen till ett seminarium där Naturvårdsverket presenterar Sveriges avfallsmängder och -behandling för 2016. Vi visar data och berättar om avfallsflöden, måluppfyllelser, trender och vad som händer framåt.

 • Förvaltarträff 2018

  Förvaltare för skyddade områden hälsas välkommen till Förvaltarträff den 2–4 oktober 2018 .

 • Konferens om biologisk mångfald och IPBES

  Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterar IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen.