Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 14 december 2018

Kommande händelser

 • Miljömålsdagarna 2019

  Välkommen till Miljömålsdagarna 2019 som kommer att äga rum i världsarvsstaden Karlskrona den 14 -15 maj. Nu är programmet klart och det går att anmäla sig.

 • Hållbart friluftsliv

  Välkommen till Tankesmedja för friluftsliv den 16–17 maj i Kristianstad. Konferensen är fullbokad, men följ gärna konferensen via livesändningen.

 • Seminarium om produktval och substitution av kemikalier

  Naturvårdsverket arrangerar ett seminarium om produktval och substitution av kemikalier tillsammans med Substitutionscentrum och Kemikalieinspektionen. Seminariet riktar sig till handläggare på Länsstyrelsen och kommer att fokusera på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter.

 • Värden i och skötsel av variationsrika bryn

  Kursdag om övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. Dagen vänder sig till rådgivare inom jord- och skogsbruk och kulturmiljövård samt förvaltare av skyddade områden.

 • Kurs om skötsel av skogsbeten

  Detta är en kurs inom Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets gemensamma satsning på Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet.

 • ÅGP-dagar i Dalarna

  ÅGP dagarna är årets mötesplats för alla som arbetar med Åtgärdsprogram för hotade arter på uppdrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

 • Kurs om skötsel av skogsbeten

  Detta är en kurs inom Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets gemensamma satsning på Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet.

 • Boka datum: Naturvårdskonferens 2019

  Den 18-20 september hålls 2019 års Naturvårdskonferens. Konferensen vänder sig till Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Artdatabanken och Miljö- och energidepartementet.

 • Miljöövervakningsdagar 2019

  Miljöövervakningsdagarna hålls den 24-25 september i Karlstad.