Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 31 oktober 2018

Kommande händelser

 • Konferens Grön infrastruktur för alla 7-8 november

  Vi lyfter landskapet, de mellanliggande miljöerna och helheten, forskningens rön om landskapsekologi och hur handlingsplanerna kan användas. Var står vi i dag och hur går vi vidare?

 • Webbkurs om sociala medier del 2

  Utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar med sociala medier för Sveriges nationalparker eller naturum och för dig som vill börja.

 • Viltförvaltarkonferens 2018

  Årets konferens har ett övergripande tema om viltskador och hur viltet påverkas av olika händelse. Forskningen är en viktig del i konferensen för ökad kunskap och att tillämpa kunskapen i förvaltningen. Vi hoppas att vi får forskarrepresentation några av dagarna och flera intressanta föreläsningar där nya och pågående projekt presenteras.

 • Nationell Verkstad för hållbara livsstilar 14-15 november

  Anmäl dig till årets Verkstad för hållbara livsstilar. Programmet fokuserar på verktyg för en mer hållbar konsumtion i enlighet med FN:s mål. Ta del av projektkavalkad, konkreta exempel och var med och påverka arbetet framåt.

 • Onlinekurs om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen: Berörs du?

  Vid fyra tillfällen erbjuder Naturvårdsverket information och utbildning om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen. Vi tar upp hur man vet om man berörs, vilka verktyg som finns att tillgå samt syftet med protokollet och EU ABS-förordningen. Första kurstillfället tar vi upp vem som berörs.

 • Nationell konferens oljeskadeskydd 2018

  Den 21-22 november är det dags för Nationell konferens för oljeskadeskydd. Konferensen arrangeras av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd.