Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 02 oktober 2018

  • Förvaltarträff 2018

    Förvaltare för skyddade områden hälsas välkommen till Förvaltarträff den 2–4 oktober 2018 .

Kommande händelser

  • Konferens om biologisk mångfald och IPBES

    Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterar IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen.

  • Konferens Grön infrastruktur för alla

    Konferensen för alla som jobbar med grön infrastruktur. Avslut på regeringsuppdraget om grön infrastruktur och kickoff för det fortsatta arbetet över hela landet.