Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 14 juni 2018

Kommande händelser

 • Värden i och skötsel av variationsrika bryn

  Kursdag om övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. Dagen vänder sig till rådgivare inom jord- och skogsbruk och kulturmiljövård samt förvaltare av skyddade områden.

 • Miljöinformationskonferens

  Temat för årets miljöinformationskonferens är allmänhet och företag som målgrupper för vår samverkan

 • Webbinarium om Handbok för naturvägledning

  Handboken för planering och genomförande av naturvägledning i skyddade natur- och kulturområden är nu klar. Centrum för Naturvägledning (CNV) och Naturvårdsverket bjuder därför in till ett webbinarium för att introducera handboken och dess användning.

 • Kurs om skötsel av skogsbeten

  Detta är en kurs inom Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets gemensamma satsning på Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet.

 • ÅGP-dagar i Dalarna

  ÅGP dagarna är årets mötesplats för alla som arbetar med Åtgärdsprogram för hotade arter på uppdrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

 • Kurs om skötsel av skogsbeten

  Detta är en kurs inom Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets gemensamma satsning på Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet.

 • Boka datum: Naturvårdskonferens 2019

  Den 18-20 september hålls 2019 års Naturvårdskonferens. Konferensen vänder sig till Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Artdatabanken och Miljödepartementet.

 • Miljöövervakningsdagar 2019

  Miljöövervakningsdagarna hålls den 24-25 september i Karlstad.

 • Naturvårdsverkets nationella EBH-träff

  Den 25–26 september 2019 är det dags för Naturvårdsverkets nationella EBH-träff. Årets tema är klimatanpassning och i år har samtliga myndigheter som arbetar med förorenade områden bjudits in.