Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 23 april 2018

Kommande händelser

 • Webbinarium – Undersökning och beslut om betydande miljöpåverkan

  Från den 1 januari 2018 finns ett nytt kapitel 6 i miljöbalken med regler om miljöbedömningar. Som en del i Naturvårdsverkets arbete med att vägleda om specifika miljöbedömningar vill vi bjuda in dig att medverka på ett webbinarium om undersökning och beslut om betydande miljöpåverkan.

 • Seminarium om avfallsstatistiken för 2016

  Välkommen till ett seminarium där Naturvårdsverket presenterar Sveriges avfallsmängder och -behandling för 2016. Vi visar data och berättar om avfallsflöden, måluppfyllelser, trender och vad som händer framåt.

 • Förvaltarträff 2018

  Förvaltare för skyddade områden hälsas välkommen till Förvaltarträff den 2–4 oktober 2018 .

 • Konferens om biologisk mångfald och IPBES

  Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterar IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen.

 • Konferens Grön infrastruktur för alla

  Konferensen för alla som jobbar med grön infrastruktur. Avslut på regeringsuppdraget om grön infrastruktur och kickoff för det fortsatta arbetet över hela landet.