Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 13 mars 2018

 • Utbildning och workshops om ny Natura 2000-handbok

  I mars erbjuder Naturvårdsverket två utbildningsdagar kring den nya Natura 2000-handboken med syftet att ge fördjupad kunskap om tillämpningar och praxis i Natura 2000-prövningar.

Kommande händelser

 • Nätverket Renare marks vårmöte

  Nätverket Renare marks vårmöte är en årlig konferens inom branschen för efterbehandling av förorenade områden. Naturvårdsverket är delfinansiär och deltar i arrangörsgruppen. På konferensen deltar ca 500 deltagare från myndigheter, miljökonsultfirmor, advokatfirmor, analyslaboratorier, entreprenörer, lärosäten.

 • Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet

  Klimatförändringarna kommer att bli alltmer påtagliga med varmare temperatur och ökad nederbörd. Vad är det vi egentligen ser framför oss och hur kommer det att påverka landskapet och framtidens markanvändning i norra Sverige?

 • Möte om Natura 2000

  Välkommen till ett möte om åtgärder för att bevara Natura 2000-områden.

 • LIFE - informationsträff biologisk mångfald

  Välkommen på informationsträffar inför årets utlysning inom LIFE. I år kommer vi ordna två informationsträffar; den 19 april har träffen fokus på inriktningarna Natur och biologisk mångfald och den 26 april på Miljö och klimat.

 • Forskningskonferens om Storslagna fjäll

  Välkommen att anmäla dig till slutkonferensen för forskningssatsningen ”Storslagen fjällmiljö” den 23-24 april 2018 som både genomförs som en fysisk konferens och som webbinarium.

 • Nationalparksträff 2018

  Välkommen till 2018 års nationalparksträff. Temat är besöksförvaltning med fokus på naturturism/ekoturism samt ”Europarc”.