Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 20 februari 2018

  • Webbinariekurs - Natura 2000-prövningen

    Webbinariekurs i tillståndsprövning enligt 7 kap 28 a och b §§ miljöbalken med fokus på bedömning av kriterier och naturvetenskapliga bedömningar.

Kommande händelser