Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 16 januari 2018

  • Fördelning medel skydd och åtgärder för värdefull natur

    För att vi ska ge länsstyrelserna tidiga besked om fördelning av 1:3- och 1:14-anslagen bjuder vi in till detta webbinarium. På webbinariet kommer Claes Svedlindh, Maria Tiricke och Maano Aunapuu, chefer på Naturavdelningen, Naturvårdsverket, redogöra för fördelningen av anslagen samt ge information om villkor och återrapportering.

Kommande händelser