Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

 • Hack for Sweden 2017

  Den 11-12 mars är Naturvårdsverket för fjärde gången med och arrangerar tävlingen Hack for Sweden. Tävlingen är ett unikt initiativ som ska inspirera utvecklare, programmerare, studenter och datajournalister att med hjälp av myndigheters så kallade öppna data skapa nya produkter och tjänster som kan komma allmänheten till del. Den första tävlingen hölls i mars 2014.

 • Kick-off Digitalt först - Smartare miljöinformation

  Nu startar vi upp ett nytt arbetssätt för digital förnyelse inom miljöområdet - Smartare miljöinformation - utifrån de förändringsmål och det ramverk för programplanering som vi i samverkan arbetat med under 2016. Vi kommer också att diskutera processen att ta fram en gemensam förändringsplan och vilka insatser som olika program behöver ta drivansvar för.

 • Natura 2000-workshop

  Välkommen till en tvådagars workshop om Natura 2000.

 • Miljöbalksdagarna 2017 - flera pass redan fullbokade!

  Här samlas vi som arbetar med miljöbalken för diskussion, dialog och fortbildning om miljölagstiftningen och hur den tillämpas. Årets tema – verktyg för hållbar samhällsutveckling – har inspirerat till ett spännande program där miljöbalkens samhällsutvecklande potential står i fokus. Genom en bred blandning av större gemensamma plenumpass, mindre valbara sessioner och en levande utställning kan du fylla dagarna med det innehåll som intresserar just dig.