Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 06 december 2017

  • Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling 2017

    Den årliga konferensen om hållbar stadsutveckling – Plattformsdagarna – äger rum i Göteborg den 6-7 december. Programmet kommer att innehålla både kunskapsdialoger och vassa föredragshållare. Fokus kommer naturligtvis att ligga på Agenda 2030 och villkoren för att bo och leva i en hållbar stad.

Kommande händelser