Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 14 november 2017

  • Viltförvaltarkonferensen 2017

    Konferensen riktar sig till länsstyrelsens handläggare och chefer inom viltförvaltningen, samt andra myndigheter som arbetar med viltförvaltning, exempelvis Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Polisen med flera.

Kommande händelser

  • Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling 2017

    Den årliga konferensen om hållbar stadsutveckling – Plattformsdagarna – äger rum i Göteborg den 6-7 december. Årets övergripande tema är stadspolitik för levande städer. Programmet kommer att innehålla både kunskapsdialoger och vassa föredragshållare.

  • Tankesmedja för friluftsliv 2018

    2018 års Tankesmedja för friluftsliv hålls den 18–19 april i Stockholm. Boka in datumen redan nu!