Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 18 oktober 2017

Kommande händelser

 • Livsmedelsforum 2017

  Sverige har fått en ny livsmedelsstrategi och handlingsplan som förändrar hela livsmedelskedjan i grunden. Sektorn påverkas av konsumtionsförändringar, klimatförändringar, hälsoutmaningar samtidigt som den behöver förhålla sig till exempelvis ny viktig forskning, globala hållbarhetsmål och landsbygdskommitténs betänkande.

 • Information för friluftslivet - som öppna data

  Välkommen till en workshop där du som deltagare kan arbeta med era data om leder och anordningar för friluftsliv i SkötselDOS och det finns stöd tillgängligt från Metria och Naturvårdsverket.

 • Viltförvaltarkonferensen 2017

  Konferensen riktar sig till länsstyrelsens handläggare och chefer inom viltförvaltningen, samt andra myndigheter som arbetar med viltförvaltning, exempelvis Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Polisen med flera.

 • Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Så minskar vi den lokala konsumtionens globala klimatpåverkan. Samarbete mellan Umeå kommun och Naturvårdsverket inom FN:s ramverk för hållbar konsumtion 10YFP.