Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 12 september 2017

  • Beställargrupp för konstgräsplaner

    Välkommen till uppstartmötet med Naturvårdsverkets beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner.

Kommande händelser