Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 20 juni 2017

Kommande händelser

  • Klimatanpassning Sverige 2017

    Tillsammans med SMHI, Livsmedelsverket och SGI är vi medarrangörer till konferensen Klimatanpassning Sverige 2017 den 7 september i Stockholm. Konferensen samlar årligen ca 250 praktiker inom klimatanpassningsområdet och i år tar vi avstamp i år 2030 och 2050 - hur ser det ut och vad behöver vi göra? Konferensen projektleds av Aktuell Hållbarhet.

  • Samverkansmöte

    I anslutning till Miljöövervakningsdagarna ordnar Naturvårdsverket den 26 september, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, en samverkansträff i Tranås. En separat inbjudan går ut till bl.a. miljöövervakningssamordnarna på Länsstyrelsen.

  • Miljöövervakningsdagarna, 27-28 september 2017

    Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för alla som arbetar med miljöövervakning. Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i dialog med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Konferensen riktar sig primärt till verksamma inom miljöövervakningen. I år ansvarar Länsstyrelsen i Jönköpings län för konferensen som genomförs i Tranås den 27-28 september.