Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 02 juni 2017

 • Workshop om dialog och samverkan för grön infrastruktur

  Dialog och samverken med landskapets alla olika aktörer är en viktig utgångspunkt för att nå goda resultat i det långsiktiga arbetet med grön infrastruktur. Naturvårdsverket bjuder in till en dag av erfarenhetsutbyte om dialog och samverkan om grön infrastruktur.

Kommande händelser

 • Nya regler om kommunal avfallsplanering

  Naturvårdsverket bjuder in till webbinarium och berättar om de nya föreskrifterna och vägledningen om kommunal avfallsplanering. Fokus är avfallsförebyggande och samverkan.

 • Klimatanpassning Sverige 2017

  Tillsammans med SMHI, Livsmedelsverket och SGI är vi medarrangörer till konferensen Klimatanpassning Sverige 2017 den 7 september i Stockholm. Konferensen samlar årligen ca 250 praktiker inom klimatanpassningsområdet och i år tar vi avstamp i år 2030 och 2050 - hur ser det ut och vad behöver vi göra? Konferensen projektleds av Aktuell Hållbarhet.

 • Samverkansmöte

  I anslutning till Miljöövervakningsdagarna ordnar Naturvårdsverket den 26 september, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, en samverkansträff i Tranås. En separat inbjudan går ut till bl.a. miljöövervakningssamordnarna på Länsstyrelsen.

 • Miljöövervakningsdagarna, 27-28 september 2017

  Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för alla som arbetar med miljöövervakning. Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i dialog med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Konferensen riktar sig primärt till verksamma inom miljöövervakningen. I år ansvarar Länsstyrelsen i Jönköpings län för konferensen som genomförs i Tranås den 27-28 september.