Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 31 maj 2017

Kommande händelser

 • Hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

  Välkommen till ett webbinarium om tillsyn av växtskyddsmedel på golfbanor. Naturvårdsverket tillsammans med Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen genomför ett nationellt tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Under hösten har de operativa tillsynsmyndigheterna genomfört tillsyn samt rapporterat in resultaten via webbforumet Effektiv Näring.

 • Miljöbalksdagarna 4-5 april 2019

  Naturvårdsverket anordnar Miljöbalksdagarna 2019. Temat för dagarna är "Miljöbalken – hållbara principer i ett samhälle som förändras".

 • Miljömålsdagarna 2019

  Välkommen till Miljömålsdagarna 2019 som kommer att äga rum i världsarvsstaden Karlskrona den 14 -15 maj. Nu är programmet klart och det går att anmäla sig.

 • Hållbart friluftsliv

  Välkommen till Tankesmedja för friluftsliv den 16–17 maj i Kristianstad.

 • Seminarium om produktval och substitution av kemikalier

  Naturvårdsverket arrangerar ett seminarium om produktval och substitution av kemikalier tillsammans med Substitutionscentrum och Kemikalieinspektionen. Seminariet riktar sig till handläggare på Länsstyrelsen och kommer att fokusera på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter.

 • Värden i och skötsel av variationsrika bryn

  Kursdag om övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. Dagen vänder sig till rådgivare inom jord- och skogsbruk och kulturmiljövård samt förvaltare av skyddade områden.

 • Boka datum: Naturvårdskonferens 2019

  Den 18-20 september hålls 2019 års Naturvårdskonferens. Konferensen vänder sig till Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Artdatabanken och Miljö- och energidepartementet.

 • Miljöövervakningsdagar 2019

  Miljöövervakningsdagarna hålls den 24-25 september i Karlstad.