Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 09 maj 2017

Kommande händelser

  • Workshop om grön infrastruktur och fysisk planering

    Naturvårdsverket planerar tillsammans med Boverket och Havs- och vattenmyndigheten under våren och hösten en serie med workshops om hur de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur kan användas i olika besluts- och samverkansprocesser.

  • Workshop om grön infrastruktur och miljöbalksprövningar

    Naturvårdsverket planerar tillsammans med Boverket och Havs- och vattenmyndigheten under våren och hösten en serie med workshops om hur de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur kan användas i olika besluts- och samverkansprocesser.

  • Miljömålsdagarna 2017

    Den 30-31 maj 2017 arrangeras de årliga nationella miljömålsdagarna. Länsstyrelsen i Jämtlands län är värd för evenemanget som äger rum i Östersund, på Frösön i Storsjön.