Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 23 mars 2017

  • Miljöbalksdagarna 2017 - flera pass redan fullbokade!

    Här samlas vi som arbetar med miljöbalken för diskussion, dialog och fortbildning om miljölagstiftningen och hur den tillämpas. Årets tema – verktyg för hållbar samhällsutveckling – har inspirerat till ett spännande program där miljöbalkens samhällsutvecklande potential står i fokus. Genom en bred blandning av större gemensamma plenumpass, mindre valbara sessioner och en levande utställning kan du fylla dagarna med det innehåll som intresserar just dig.

Kommande händelser