Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 23 mars 2017

  • Miljöbalksdagarna 23-24 mars 2017

    Årets tema – verktyg för hållbar samhällsutveckling – har inspirerat till ett spännande program där miljöbalkens samhällsutvecklande potential står i fokus.

Kommande händelser