Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 11 mars 2017

  • Hack for Sweden 2017

    Helgen den 11-12 mars 2017 är Naturvårdsverket för fjärde gången med och arrangerar Hack for Sweden. Tävlingen är ett unikt initiativ för att inspirera studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer att med hjälp av myndigheters öppna data skapa lösningar eller koncept som ger medborgarnytta. Den första tävlingen hölls i mars 2014.

Kommande händelser

  • Miljöbalksdagarna 2017 - flera pass redan fullbokade!

    Här samlas vi som arbetar med miljöbalken för diskussion, dialog och fortbildning om miljölagstiftningen och hur den tillämpas. Årets tema – verktyg för hållbar samhällsutveckling – har inspirerat till ett spännande program där miljöbalkens samhällsutvecklande potential står i fokus. Genom en bred blandning av större gemensamma plenumpass, mindre valbara sessioner och en levande utställning kan du fylla dagarna med det innehåll som intresserar just dig.

  • Landskapsforum

    På detta Landskapsforum vill vi diskutera möjligheter och utmaningar med fysisk planering på olika nivåer.