Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 02 februari 2017

Kommande händelser

 • Webbkurs om sociala medier

  Utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar med sociala medier för Sveriges nationalparker eller naturum och för dig som vill börja.

 • Samverkansmöte

  I anslutning till Miljöövervakningsdagarna ordnar Naturvårdsverket den 26 september, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, en samverkansträff i Tranås. En separat inbjudan går ut till bl.a. miljöövervakningssamordnarna på Länsstyrelsen.

 • Miljöövervakningsdagarna, 27-28 september 2017

  Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för alla som arbetar med miljöövervakning. Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i dialog med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Konferensen riktar sig primärt till verksamma inom miljöövervakningen. I år ansvarar Länsstyrelsen i Jönköpings län för konferensen som genomförs i Tranås den 27-28 september.

 • Workshop Gröna jobb

  Naturvårdsverket bjuder in Länsstyrelserna till en workshop med information och erfarenhetsutbyte kring Gröna jobb.

 • Dialog för en hållbar textil värdekedja

  Det går att minska den svenska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan, resurs- och kemikalieanvändning. Samhället, konsumenterna och näringslivet behöver agera tillsammans för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Gemensamma insatser kan göra det möjligt att komma längre än vad lagstiftningen ensam kan göra.

 • Naturumträff 2017

  Den 17-19 oktober träffas vi som jobbar med naturum för naturumträff.