Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 18 januari 2017

Kommande händelser

 • Webbkurs om sociala medier

  Utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar med sociala medier för Sveriges nationalparker eller naturum och för dig som vill börja.

 • Klimatklivskonferens

  Den 30 augusti träffas vi som jobbar med Klimatklivet på olika myndigheter för att dela erfarenheter, inspirera varandra och diskutera hur vi kan växla upp vårt arbete med större kliv framåt! Dagen blir en förberedelse för höstens spännande arbete under nya förutsättningar och med större bidrag för framtidens klimatåtgärder.

 • Torgmöte innovation - en ny kraft i Naturvårdsverkets miljöarbete

  Innovation är en nyckelfaktor för att Sverige ska nå de globala hållbarhetsmålen. Nya samverkansformer kommer att krävas. Vi bjuder in industri, forskare och myndigheter och blickar både bakåt och framåt. Delta gärna också i efterföljande workshop. Vad tycker du behövs i framtidens miljöinnovationsarbete?

 • Klimatanpassning Sverige 2017

  Tillsammans med SMHI, Livsmedelsverket och SGI är vi medarrangörer till konferensen Klimatanpassning Sverige 2017 den 7 september i Stockholm. Konferensen samlar årligen ca 250 praktiker inom klimatanpassningsområdet och i år tar vi avstamp i år 2030 och 2050 - hur ser det ut och vad behöver vi göra? Konferensen projektleds av Aktuell Hållbarhet.

 • Beställargrupp för konstgräsplaner

  Välkommen till uppstartmötet med Naturvårdsverkets beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner.