Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

 • Information för friluftslivet - som öppna data

  Välkommen till en workshop där du som deltagare kan arbeta med era data om leder och anordningar för friluftsliv i SkötselDOS och det finns stöd tillgängligt från Metria och Naturvårdsverket.

 • Seminarium om mikroplaster

  Den 8 november anordnas ett seminarium om mikroplaster, där Naturvårdsverket bland annat presenterar resultaten från ett regeringsuppdrag om mikroplaster som redovisades i juni 2017.

 • Viltförvaltarkonferensen 2017

  Konferensen riktar sig till länsstyrelsens handläggare och chefer inom viltförvaltningen, samt andra myndigheter som arbetar med viltförvaltning, exempelvis Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Polisen med flera.

 • Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Så minskar vi den lokala konsumtionens globala klimatpåverkan. Samarbete mellan Umeå kommun och Naturvårdsverket inom FN:s ramverk för hållbar konsumtion 10YFP.

 • Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling 2017

  Den årliga konferensen om hållbar stadsutveckling – Plattformsdagarna – äger rum i Göteborg den 6-7 december. Årets övergripande tema är stadspolitik för levande städer. Programmet kommer att innehålla både kunskapsdialoger och vassa föredragshållare.