Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

 • FYSISKT MÖTE INSTÄLLT: Tankesmedja för friluftsliv 2020

  OBS: Konferensen på Djurönäset på Värmdö den 28–29 april är INSTÄLLD. Vi ser över möjligheterna att köra delar av konferensen digitalt. Mer information kommer på denna webbsida och till Dig som är anmäld.

 • Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

  För att kunna bidra till ett hållbart nyttjande i odlingslandskapet är vi många aktörer som behöver samverka och jobba över gränserna mellan landsbygds-, naturvårds- och kulturmiljöfrågor. För att öka samverkan bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium där vi gemensamt informerar om och diskuterar dessa frågor.

 • Naturvårdsverkets forskningsdag

  29 april bjuder vi in till Naturvårdsverkets forskningsdag där du får chansen att lyssna till de forskare som har fått forskningsmedel från Naturvårdsverket.

 • Erfarenhetsutbyte aktörsutbildningar

  Webbinariet vänder sig till nationalparksförvaltare och Naturvårdsverket. Deltagarna får lära av andra nationalparksförvaltare som har jobbat med aktörsutbildningarna. Vi får en bild av hur arbetet med aktörsutbildningarna går i landet.

 • Miljömålsdagarna 2020 med tema livsmedel

  Med anledning av Corona-situationen ställs Miljömålsdagarna 2020 in. Konferensen kommer tillbaka 2021, mer information om det kommer senare under våren. Miljömålsarbetet är dock fortsatt mycket viktigt, och för att uppmärksamma detta undersöker vi möjligheterna att anordna ett kortare webbinarium under hösten.

 • Erfarenhetsutbyte införandet av den visuella identiteten

  Webbinariet vänder sig till nationalparksförvaltare och Naturvårdsverket. Deltagarna får lära av andra som har jobbat med införandet av den visuella identiteten. Vi delar med oss av goda exempel, tips och smarta arbetssätt.