Vilt

I Sverige har vi en regionaliserad viltförvaltning. Flera myndigheter är ansvariga och ska fatta beslut och utföra de uppdrag som de fått enligt gällande jaktlagstiftning. Naturvårdsverket ansvarar för att målen nås på nationell nivå.