Förorenade områden

I Sverige finns cirka 1000 förorenade områden i riskklass 1, mycket hög risk, som behöver åtgärdas. Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i förorenad mark och vatten.